مکانیزیم سایش چکش‎‌های سنگ‌شکن

مطالعات نشان می‎‌دهد که مکانیزیم سایش در چکش‌‎های سنگ‎‌شکن پدیده پیچیده‌‎ای است برای همین شناسایی آن یک کار چالش برانگیز شده است. با این وجود مکانیزیم اصلی سایش در چکش سایش خراشان همراه با سایش ضربه‎‌ای است. این مکانیزیم‌‎های سایش هم‎‌زمان کار می‎‌کنند و با هم تعامل دارند (شکل ۱). به عبارت دیگر زمانی که سنگ به سنگ‎‌شکن تغذیه شد و به چکش برخورد می‎‌کند، مکان‎‌های سایش ضربه‎‌ای را ایجاد می‎‌کنند و منجر به آغاز ایجاد ریزترک‎‌ها در سطح می‌‎شوند. این موضوع با برخورد متوالی سنگ‎‌ها منجر به گسترش ترک می‎‌شود. ادامه یافتن این ضربات باعث ایجاد شبکه گسترده از ترک می‏‌شود و در نتیجه باعث جداشدن ذره چکش از سطح می‎‌شود. البته رخ‎دادن این پدیده به شکل سنگ و ترکیب شمیایی سنگ هم بستگی دارد. به عنوان مثال در سنگ‎‌های سیلیسی این مکانیزیم سایش شدیدتر است. به همین منظور در سنگ‎‌شکن‌‎های سیلیسی با افزایش سرعت سنگ‎‌شکن می‎‌توان زاویه برخورد را کاهش داد و در نتیجه این کار باعث شکل‎‌گیری میکروتراش‎‌ها در سطح چکش می‎‌شود. همچنین قسمت فعال چکش به کناره‌‎ها و پهلو‎ها انتقال می‎‌یابد و شیارهای سایش خراشان ایجاد می‌‎شوند. با ادامه فعالیت میکروترک‌‎ها شکل می‎‌گیرند و شیارهای سایش خراشان به هم‌دیگر نزدیک می‎‌شوند و در نتیجه باعث برش ماده از سطح چکش با لغزش سنگ روی آن می‎‌شود. در حقیقت شیارها منجر به ایجاد برجستگی‎‌هایی می‎‌شود که با برخورد سنگ‎‌ها به آن سخت و در نهایت شکسته می‎‌شود. همین تکه جداشده خود به عنوان یک جزء ساینده عمل می‌‎نماید. از سوی دیگر برخورد شدید چکش به مواد معدنی باعث شکل‎‌گیری ترکیب شیمیایی جدید و مهاجرت عناصر آلیاژی در قسمتی از چکش می‎‌شود که به شدت شکننده است و سریع از روی سطح چکش حذف می‌‎شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پارس سایش خاورمیانه می‏ باشد.