فرایند‌های سایش:

  • سایش یک فرایند معمول در بسیاری از صنایع وجود دارد که اغلب روند پیشرفت آن به صورت آهسته قابل قبول است. این در حالی است که اگر روند سایش در قطعه زیاد باشد بایستی قطعه تعمیر یا تعویض شود و در اینجا مشکل سایش اهمیت پیدا می‎‌کند. همچنین تصمیم‌گیری در رابطه با اینکه مشکل سایش وجود دارد و نیاز به توجه است بسته به جایگاه کارکرد قطعه از لحاظ اهمیت داشتن آن دارد. به عنوان مثال اگر وجود سایش در قطعه باعث به‎‌وجود آمدن حادثه یا نارضایتی در مشتری می‎‌شود باید فوراً در رابطه با حل مشکل سایش اقدام شود. تصمیم در رابطه با وجود سایش نیز می‎‌تواند از تجزیه و تحلیل در رابطه با سهم هزینه‌های آن در یک صنعت به‌دست آید. در یک شرکت انگلیس در سال ۱۹۹۷ مشخص شد که هزینه‌های ناشی از مشکل سایش حدود ۲۵/۰ درصد گردش مالی شرکت بوده است. در نتیجه اگر در یک صنعت خاص مشکل سایش هزینه بسیار زیادی را ایجاد نموده است باید به وجود پدیده سایش در آن مورد توجه ویژه‎‌ای شود. روش جایگزین دیگر در رابطه با تشخیص وجود مشکل سایش این است که نرخ سایش با شرایط مشابه دیگر مقایسه نمایید. این مورد می‎تواند یک فضای رقابتی در بین سازندگان تجهیزات نیز ایجاد نماید. در سیستمی که در آن سایش اتفاق می‌‎افتد تریبوسیستم می‌‎گویند. واژه تریبو یک لغت یونانی است که به معنای مالش و کندگی است.
  • فرایندهای سایشی که در واقع به سینتیک و حالت جنبشی سیستم وابسته است به پنج دسته تقسیم می‎شود:
نام فرایند تصویر
لغزشی (sliding) 1_
چرخشی (rolling) 2_
ضربه‎ ای (impact) 3_
نوسانی (oscillating) 4_
فرسایشی (erosive) 7_

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پارس سایش خاورمیانه می‏ باشد.